Άμεση χρηματοδότηση των «προβληματικών» Περιφερειών με στόχο την ομαλοποίηση των πληρωμών των εγκεκριμένων λογαριασμών και τη συνέχιση των έργων ζητά η Ένωση από τους Υπουργούς Οικονομικών και Εσωτερικών