Ο Πρόεδρος της Ένωσης, κ. Μιχαήλ Δακτυλίδης, κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης της Δ.Ε της ΠΕΔΜΕΔΕ της 01.09.2022 ενημέρωσε τα μέλη ότι εντός των επομένων ολίγων ημερών θα δημοσιευτεί στο ΦΕΚ η Κοινή Υπουργική Απόφαση για τον τρόπο υπολογισμού της αξίας και πληρωμής της ασφάλτου, του PVC και του  HDPE απολογιστικά και θα εκδοθεί η εγκύκλιος που θα διευκρινίζει τις προϋποθέσεις καταβολής πριμ έγκαιρης παράδοσης των έργων και επιμήκυνσης του χρονοδιαγράμματος.