Η δημοπρασία με τίτλο ''εργασίες αποκατάστασης ζημιών απο πυρκαγιά, στο φέροντα οργανισμό απο σκυρόδεμα του ισογείου και του υπογείου, του κτιρίου επι των οδών Ακαδημίας 47 και Σίνα'' θα πραγματοποιηθεί σε ημερομηνία που θα δημοσιευθεί εκ νέου στις εφημερίδες σύμφωνα με απόφαση της Τεχνικής Υπηρεσίας του Πανεπιστημίου Αθηνών