Ο Σύλλογος Έκτακτων Αρχαιολόγων (Σ.ΕΚ.Α.) υπέβαλλε αίτημα στην ΠΕΔΜΕΔΕ για “πρακτική προσχώρηση” στην υπογραφή Σ.Σ.Ε. που έχει υπογράψει ο Σ.ΕΚ.Α.  με τον ΣΑΤΕ.