Σε συνέχεια της με αρ. πρωτ. 303873/2021 Απόφασης της Γενικής Γραμματέως του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών περί Ορισμού  μελών Ομάδας Εργασίας «για την επικαιροποίηση του κανονισμού περιγραφικών τιμολογίων Εργασιών, ανάλογα με την κατηγορία και το μέγεθος των Έργων και με την προσβασιμότητα της περιοχής εκτέλεσής τους»  και τον  ορισμό  εκπροσώπου της Ένωσής μας στην σύνθεση της ως άνω Ομάδας Εργασίας , θα θέλαμε να  ενημερώσουμε  τα μέλη μας ότι ήδη πραγματοποιήθηκε την  Τετάρτη 02-02-2022 η 1η συνεδρίαση της Ομάδας Εργασίας.

Δεδομένης της σπουδαιότητας του  θέματος, παρακαλούνται τα μέλη μας ,εφόσον επιθυμούν, να αποστείλουν  το συντομότερο δυνατόν   στην Ένωση τις σχετικές  απόψεις /παρατηρήσεις/επισημάνσεις τους  προς υποβοήθηση του έργου της Ομάδας Εργασίας