Κοινό αίτημα απηύθυναν οι Εργοληπτικές Οργανώσεις περί απόσυρσης προτεινόμενου άρθρου 6, παρ. 7, σχεδίου νόμου : "Ρυθμίσεις για την τοπική ανάπτυξη, την αυτοδιοίκηση και την αποκεντρωμένη διοίκηση", περί απευθείας ανάθεσης έργων, υπηρεσιών και μελετών προς τον Υπουργό Διοικητικής Μεταρρύθμισης & Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και τον Υπουργό Εσωτερικών.