Σε επικοινωνία του Προέδρου της Ένωσης, κ. Μιχαήλ Δακτυλίδη, με υπηρεσιακούς παράγοντες του Υπουργείου διαπιστώθηκε ότι μέχρι στιγμής δεν έχει γίνει καμία ενέργεια σχετικά με το θέμα της αναθεώρησης.

Υπενθυμίζουμε ότι η ΠΕΔΜΕΔΕ έχει αποστείλει στο Υπουργείο πρόταση που περιλαμβάνει ολοκληρωμένη νομοθετική ρύθμιση για την οριστική επίλυση του θέματος