Η εγκύκλιος αφορά στα φυσικά πρόσωπα που υποβάλλουν εκπρόθεσμες αρχικές δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος, ενώ δεν υπέχουν σχετική υποχρέωση από τον Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος .

Μπορείτε να διαβάσετε την υπ΄αριθμ. 2008/2023 εγκύκλιο εδώ