Η ΑΑΔΕ παρέχει σαφείς οδηγίες για την συμπλήρωση και εκκαθάριση της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος των νομικών προσώπων