Αφορολόγητη είναι η αποζημίωση ειδικού σκοπού για την  ενίσχυση των επιχειρήσεων λόγω της πανδημίας αναφέρει εκτός των άλλων η πρόσφατη απόφαση του Διοικητή της ΑΑΔΕ