Μπορείτε να διαβάσετε την Διοικητική Κωδικοποίηση του Κώδικα Φόρου Προστιθέμενης Αξίας, που δημοσίευσε η ΑΑΔΕ εδώ