Η προθεσμία ηλεκτρονικής συμπλήρωσης και υποβολής Πίνακα 1 : Στοιχεία οικοπέδων (εντός σχεδίου ή οικισμού) και κτισμάτων (εντός και εκτός σχεδίου) (Ε9) έτους 2013 παρατείνεται μέχρι και την 20η Σεπτεμβρίου 2013.

Η προθεσμία ελέγχου, ηλεκτρονικής συμπλήρωσης και υποβολής Πίνακα 2 : Στοιχεία αγροτεμαχίων (Ε9) έτους 2013 παρατείνεται μέχρι και τη 14η Οκτωβρίου 2013.

Εδώ η σχετική ΠΟΛ.1212/2013