Στις πρόσφατα δημοσιευμένες προσκλήσεις για υποβολή προτάσεων του ερευνητικού προγράμματος “Ορίζοντας 2020”, υπάρχουν και αρκετές με ενδιαφέρον ειδικά για τις μικρομεσαίες κατασκευαστικές επιχειρήσεις:

ID

Call Topic

Deadline

EE2

Buildings design for new highly energy performing buildings

4 Feb 2015

EE5

Increasing energy performance of existing buildings through process and organisation innovations and creating a market for deep renovation

4 June 2015

EE9

Empowering stakeholders to assist public authorities in the definition and implementation of sustainable energy policies and measures

4 June 2015

EE10

Consumer engagement for sustainable energy

4 June 2015