Στη συνάντηση οι εταίροι του έργου συζήτησαν για τη δομή του προγράμματος κατάρτισης στο πεδίο της διαχείρισης των ΑΕΚΚ, στα πλαίσια της προετοιμασίας του σχετικού εκπαιδευτικού υλικού. Η ΠΕΔΜΕΔΕ παρουσίασε τη μεθοδολογική προσέγγιση για την ενσωμάτωση Work-Based Learning στο πρόγραμμα κατάρτισης. Εντός της επόμενης περιόδου, αναμένεται η ολοκλήρωση της δημιουργίας του εκπαιδευτικού προγράμματος, ενώ θα ακολουθήσει η πιλοτική εφαρμογή του σε εργαζόμενους στον κατασκευαστικό κλάδο.

Μείνετε συντονισμένοι για τις εξελίξεις και τα αναμενόμενα αποτελέσματα του έργου CDWaste-ManageVET!