Στην Εγκύκλιο 28/2013 του Υπουργείου Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων διευκρινίζεται ότι μόνο επτά είδη τεχνικών έργων πληρούν τις προϋποθέσεις για τη δημοπράτησή τους με το σύστημα προσφοράς Μελέτη & Κατασκευή. Σε κάθε περίπτωση θα πρέπει να εκδίδεται η σχετική Υπουργική Απόφαση.

Η εγκύκλιος 28 εδώ.