Στα πλαίσια της ενημέρωσης που λαμβάνει η Ένωση από τη FIEC (Ομοσπονδία της Ευρωπαϊκής Βιομηχανίας των Κατασκευών) αναρτούμε την κάτωθι είδηση :

 

Το Ευρωπαϊκό Ταμείο Επενδύσεων (ΕΤΕ) και η Εθνική Τράπεζα της Ελλάδας (ΕΤΕ) έχουν υπογράψει τρεις συμφωνίες εγγύησης ύψους 640 εκατ. ευρώ για τη βελτίωση της πρόσβασης των μικρομεσαίων επιχειρήσεων (ΜΜΕ) στη χρηματοδότηση της Ελλάδας. Αυτές οι συμφωνίες επωφελούνται από την υποστήριξη του Ευρωπαϊκού Ταμείου για τις Στρατηγικές Επενδύσεις (EFSI), το κέντρο του επενδυτικού σχεδίου για την Ευρώπη, το σχέδιο Juncker. Ο Επίτροπος κ. Δημήτρης Αβραμόπουλος, αρμόδιος για τη Μετανάστευση, τις Εσωτερικές Υποθέσεις και την Ιθαγένεια, δήλωσε: “Με τις νέες συμφωνίες χρηματοδότησης, το Σχέδιο Juncker συνεχίζει να υποστηρίζει τις ελληνικές επιχειρήσεις απτά και να τις βοηθά να αναπτυχθούν. Από τις πολύ μικρές επιχειρήσεις και τις νεοσύστατες επιχειρήσεις έως τις μεσαίες επιχειρήσεις, περισσότερες από 5.000 εταιρείες θα επωφεληθούν από δάνεια ύψους 640 εκατ. ευρώ. Αυτό κάνει την Ελλάδα τον κορυφαίο δικαιούχο του Ευρωπαϊκού Ταμείου Στρατηγικών Επενδύσεων σε σχέση με το ΑΕΠ και ελπίζω να δούμε πολλά περισσότερα έργα που θα φέρουν νέες θέσεις εργασίας και βιώσιμη ανάπτυξη τους επόμενους μήνες. Η ΕΕ εξακολουθεί να υποστηρίζει την οικονομία της Ελλάδας, τις επιχειρήσεις και, ειδικότερα, τους νέους και καινοτόμους επιχειρηματίες »