Ο Διοικητής του ΙΚΑ κ. Ροβέρτος Σπυρόπουλος με την υπ΄αριθμ. 61/2014 Εγκύκλιο διευκρινίζει τα θέματα που αφορούν τη ρύθμιση, έως 100 δόσεις,  των ληξιπρόθεσμων οφειλών προς το Ίδρυμα.

Στις διατάξεις της ρύθμισης εμπίπτουν:

– οι οφειλές που έχουν καταστεί ληξιπρόθεσμες την 1/10/2014

-οι καθυστερούμενες ως την ως άνω ημερομηνία οφειλές που τελούν σε αναστολή είσπραξης

-οφειλές που ως την ως άνω ημερομηνία τελούν υπό καθεστώς ρύθμισης

Απαραίτητη προϋπόθεση για την υπαγωγή στη ρύθμιση είναι η υποβολή ΑΠΔ και η καταβολή τρεχουσών εισφορών από 1/10/2014 και εφεξής.