Το ΙΚΑ εξέδωσε έγγραφο με το οποίο διευκρινίζει πώς θα γίνει η καταβολή του δωρόσημου του Πάσχα 2015 στους εργατοτεχνίτες οικοδόμους.