Η Γενική Γραμματέας Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου – Δυτικής Μακεδονίας, κα Βασιλική Ευταξά, με απόφασή της ακύρωσε για παράβαση νόμου, την υπ’ αριθμ. 5/190/15.05.2014 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Δ.Ε.Υ.Α. Ιωαννίνων, με θέμα “Απαραίτητες συμπληρωματικές εργασίες για θέση σε λειτουργία αποχέτευσης Πεδινής”.

Επιπλέον ο Γενικός Επιθεωρητής Δημόσιας Διοίκησης, κ. Λέανδρος Ρακιντζής, διέταξε επείγοντα έλεγχο για το θέμα αυτό, μετά από σχετική διαμαρτυρία της Ένωσης.

Μπορείτε να δείτε :

Απόφαση της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου – Δυτικής Μακεδονίας

Εντολή του Γενικού Επιθεωρητή Δημόσιας Διοίκησης

Διαμαρτυρία της ΠΕΔΜΕΔΕ

Διαμαρτυρία του Περιφερειακού Τμήματος ΠΕΔΜΕΔΕ Ηπείρου