Η 4η Διεθνής Συνάντηση του Ευρωπαϊκού προγράμματος CCPLaw,  πραγματοποιήθηκε από τις 11 έως τις 16 Σεπτεμβρίου στο Pune της Ινδίας, στην οποία συμμετείχε ενεργά η ΠΕΔΜΕΔΕ με αποστολή στελεχών του Τμήματος EU Projects.

Κατά τη διάρκεια αυτής της συνάντησης, οι εταίροι από την Ασία και την Ευρώπη είχαν την ευκαιρία να συζητήσουν διάφορες πτυχές της προόδου του έργου, με έμφαση στο Πρόγραμμα Εκπαίδευσης για το Δίκαιο της Κλιματικής Αλλαγής. Επιπλέον οι εταίροι είχαν την δυνατότητα να συμμετέχουν σε πληθώρα δραστηριοτήτων μεταξύ των οποίων:

  • CCPLawCapacityBuildingActivity: Το CoventryUniversity παρείχε εκπαίδευση σχετικά με τη Διά Βίου Μάθηση με έμφαση στην εξ’ αποστάσεως εκπαίδευση
  • RegionalSeminar: Στις 13 Σεπτεμβρίου, το SymbiosisLawSchool, Pune διοργάνωσε RegionalSeminar για τις Αναδυόμενες Προοπτικές του Δικαίου και της Πολιτικής για την Κλιματική Αλλαγή, στο πλαίσιο του έργου CCPLaw.

Για περισσότερες πληροφορίες: https://ccp-law.eu/