Η Ένωση με επιστολή της προς τους Υπουργούς Υποδομών και Ανάπτυξης ζητά για το έργο “Ολοκλήρωση του Αυτοκινητόδρομου Πάτρα – Πύργος από τον κόμβο Μιντιλογλίου έως και τον κόμβο εισόδου Πύργου” να προχωρήσουν σε τμηματική δημοπράτηση (παρτίδες), ώστε σύμφωνα και με τις νέες Ευρωπαϊκές Οδηγίες να διευκολυνθεί η πρόσβαση στους διαγωνισμούς κυρίως των μικρομεσαίων εργοληπτικών επιχειρήσεων.

Επισημαίνεται επιπλέον η υϊοθέτηση των θέσεων της ΠΕΔΜΕΔΕ σε αυτό τον διαγωνισμό, σχετικά με την εφαρμογή του συστήματος κατάθεσης προσφορών σε 2 διακριτικά στάδια.