Η Ένωση με επιστολή της προς τον Υπουργό Οικονομίας, Υποδομών,  Ναυτιλίας και Τουρισμού κ. Γεώργιο Σταθάκη και τον Αναπληρωτή Υπουργό Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων κ. Χρήστο Σπίρτζη ζητά επειγόντως την αναστολή της έναρξης ισχύος των διατάξεων του Ν. 4281/2014 τουλάχιστον μέχρι την 1-1-2016 προκειμένου να ολοκληρωθούν οι διαδικασίες έκδοσης των Προεδρικών Διαταγμάτων που αφορούν στον Κανονισμό Ανάθεσης Δημοσίων Συμβάσεων Έργων και στον Κανονισμό Εκτέλεσης Δημοσίων Συμβάσεων Έργων.

Επιπλέον ζητά από τους συναρμόδιους Υπουργούς να υπογράψουν την προβλεπόμενη στον ως άνω Νόμο απόφαση για την παράταση της έναρξης της υποχρεωτικής εφαρμογής των διατάξεων για την ηλεκτρονική δημοπράτηση.