Με την Εγκύκλιο 4/2014 το Τμήμα Εσόδων του Οργανισμου Ασφάλισης Ελευθέρων Επαγγελματιών ενημερώνει για τις νέες ευνοϊκότατες ρυθμίσεις οφειλόμενων ασφαλιστικών εισφορών, μετά τη δημοσίευση του Ν. 4225/2014