Ο Υπουργός Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, Γιάννης Μανιάτης, προώθησε την ένταξη έντεκα (11) προτεινόμενων έργων από Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης στο πρόγραμμα «ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ ΙΙ», τα οποία χρηματοδοτούνται από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη (ΕΠΠΕΡΑΑ) 2007-2013, με συνολική δημόσια δαπάνη 4.019.806,86 ευρώ.

Συγκεκριμένα, ο Υπουργός ΠΕΚΑ υπέγραψε τα τεχνικά δελτία για τους εξής Δήμους σύμφωνα με τον πίνακα:

Δήμος

Ποσό

Έργο

Δήμος Αλμυρού

200.000 ευρώ

Παρεμβάσεις Εξοικονόμησης Ενέργειας και προσθήκης βιοκλιματικών χαρακτηριστικών σε υφιστάμενα δημοτικά κτίρια του Δήμου Αλμυρού

Δήμος Αγ. Νικολάου

395.000 ευρώ

Παρεμβάσεις Εξοικονόμησης Ενέργειας σε υφιστάμενα δημοτικά κτίρια και υποδομές του Δήμου Αγίου Νικολάου Λασιθίου

Δήμος Χανίων

397.984,40 ευρώ

Εξοικονόμηση Ενέργειας στο Δήμο Χανίων

Δήμος Ελασσόνας

399.861,47 ευρώ

Δράσεις για τη βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης και την ορθολογική διαχείριση της ενέργειας στο 1ο Γυμνάσιο Ελασσόνας και στο δημοτικό σχολείο Καρυάς

Δήμος Φαιστού

400.000 ευρώ

Παρεμβάσεις Εξοικονόμησης Ενέργειας σε υφιστάμενα δημοτικά κτίρια και υποδομές στο Δήμο Φαιστού

Δήμος Κορινθίων

599.086,59 ευρώ

Παρεμβάσεις Εξοικονόμησης Ενέργειας στο 1ο – 13ο δημοτικό σχολείο και 2ο δημοτικό σχολείο Κορίνθου

Δήμος Θέρμης

599.874,40 ευρώ

Αξιοποίηση Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (ΑΠΕ) & Εξοικονόμησης Ενέργειας (ΕΞΕ) του 1ου Γυμνασίου και του 2ου δημοτικού σχολείου Δήμου Θέρμης

Δήμος Κιλελέρ

358.000 ευρώ

Παρεμβάσεις Εξοικονόμησης Ενέργειας στο κτιριακό συγκρότημα Γυμνασίου-Λυκείου και Γυμναστηρίου Νίκαιας

Δήμος Κισσάμου με δικαιούχο το Δήμο Χανίων

270.000 ευρώ

Παρεμβάσεις Εξοικονόμησης Ενέργειας σε υφιστάμενα δημοτικά κτίρια και υποδομές στο Δήμο Κισσάμου

Δήμος Ανωγείων με δικαιούχο το Δήμο Ρεθύμνης

200.000 ευρώ

Παρεμβάσεις Εξοικονόμησης Ενέργειας σε υφιστάμενα δημοτικά κτίρια και υποδομές στο Δήμο Ανωγείων

Δήμος Βιάννου

200.000 ευρώ

Παρεμβάσεις Εξοικονόμησης Ενέργειας σε υφιστάμενα δημοτικά κτίρια και υποδομές στο Δήμο Βιάννου

Σύνολο

4.019.806,86 ευρώ

 

Από τις προτεινόμενες παρεμβάσεις εξοικονόμησης ενέργειας αναμένεται:

·        Βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης – εξοικονόμηση ενέργειας

·        Μείωση των εκπομπών του διοξειδίου του άνθρακα

·        Μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου

·        Νέες θέσεις εργασίας.