Σύμφωνα με τα προσωρινά στοιχεία της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής κατά το μήνα Οκτώβριο 2013 το μέγεθος της συνολικής οικοδομικής δραστηριότητας (ιδιωτικής και δημόσιας) παρουσίασε αύξηση της τάξης του 4,1% στον αριθμό των οικοδομικών αδειών κατά 1,0% στην επιφάνεια και κατά 5,7% στον όγκο, σε σχέση με τον αντίστοιχο μήνα του 2012.

Το ποσοστό συμμετοχής της δημόσιας οικοδομικής δραστηριότητας στο συνολικό οικοδομικό όγκο για το μήνα Οκτώβριο 2013 είναι 4,0%.

Αναλυτικά το δελτίο τύπου εδώ.