Στις 18 και 19 Ιανουαρίου  πραγματοποιήθηκε με επιτυχία η τρίτη τεχνική συνάντηση του Ευρωπαϊκού προγράμματος DIGICVET στην Λιέγη με τη συμμετοχή της ΠΕΔΜΕΔΕ. Κατά τη διάρκεια της συνάντησης αναλύθηκε η πρόοδος που σημειώθηκε τους προηγούμενους μήνες αφενός ως προς τη ανάπτυξη του εκπαιδευτικού υλικού του προγράμματος και  αφετέρου ως προς την δημιουργία της νέας εκπαιδευτικής πλατφόρμας για την εκπαίδευση των εργαζομένων του Κατασκευαστικού Κλάδου, ILIAS platform.

Θυμίζουμε πως το έργο DIGICVET αποσκοπεί στην εκπαίδευση σε ομάδες-στόχους και παρουσίαση του τρόπου με τον οποίο η ψηφιοποίηση μπορεί να λειτουργήσει ως μοχλός στην αγορά εργασίας ή εντός των εταιρειών για την προσέλκυση ή/ και τη διατήρηση του προσωπικού/ των μαθητευομένων.