Οι εταίροι του έργου SUSODCO συναντήθηκαν διαδικτυακά στις 26-27 Σεπτεμβρίου στο πλαίσιο της 3ης διακρατικής συνάντησης των εταίρων του έργου SUSODCO, προκειμένου να μοιραστούν τις προκλήσεις και την πρόοδο που έχει επιτευχθεί έως τώρα στα πλαίσια του έργου. Ως εκ τούτου συζητήθηκαν ορόσημα, επιτεύγματα, προκλήσεις, καλές πρακτικές και συστάσεις για την επίτευξη των στόχων του έργου για την ενίσχυση του Κοινωνικού Διαλόγου στον Κατασκευαστικό κλάδο σε εθνικό επίπεδο καθώς και την ενίσχυση της ικανότητας των εταίρων του έργου (κοινωνικοί εταίροι του Κατασκευαστικού κλάδου) για την προώθηση του Κοινωνικού Διαλόγου.

Πουριάστηκαν τα αποτελέσματα που μέχρι τώρα έχουν επιτευχθεί, τα πιο πρόσφατα εκ των οποίων είναι η διοργάνωση εκδηλώσεων Ενίσχυσης Ικανότητας (Capacity Building events) με στόχο την ανάπτυξη ικανοτήτων των Κοινωνικών εταίρων σε ένα ευρύ φάσμα δραστηριοτήτων σχετικών με τον Κοινωνικό Διάλογο, την επικοινωνία, τη ψηφιοποίηση κ.λπ., την ανάπτυξη πλατφόρμας Κοινωνικού Διαλόγου για την ανταλλαγή καλών πρακτικών στον κλάδο, καθώς και την ανάπτυξη των επικοινωνιακών εκστρατειών σε εθνικό επίπεδο με στόχο την ευαισθητοποίηση σχετικά με τις προτεραιότητες του Κοινωνικού Διαλόγου που αντιμετωπίζουν οι εμπλεκόμενες στο έργο χώρες (Ελλάδα, Σλοβενία, Ουγγαρία, Κύπρος, Κροατία).

Μέσα στο επόμενο διάστημα, η πλατφόρμα Κοινωνικού Διαλόγου που θα φιλοξενεί καλές πρακτικές θα είναι στον αέρα, ενώ προγραμματίζεται η 4η εκδήλωση για την ανάπτυξη ικανοτήτων, η οποία αναμένεται να διοργανωθεί αρχές Νοεμβρίου 2021, από την Κύπρο.

Παράλληλα, οι εθνικές καμπάνιες επικοινωνίας βρίσκονται σε εξέλιξη προκειμένου να ενισχυθεί ο κοινωνικός διάλογος στις εμπλεκόμενες χώρες και να αντιμετωπιστούν οι σχετικές προκλήσεις που έχουν εντοπιστεί

Μπορείτε να μάθετε περισσότερα για την πρωτοβουλία SUSODCO και τα αποτελέσματα του έργου μέσα από την ιστοσελίδα του έργου εδώ.