Το Υπουργείο Εσωτερικών με την Εγκύκλιο 36 προβλέπει διατάξεις για τις ρυθμίσεις ληξιπρόθεσμων οφειλών προς δήμους.

Εδώ η εγκύκλιος