Η Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση της ΠΕΔΜΕΔΕ και του Τμήματος Εταιρειών της Ένωσης, που φέτος είναι και εκλογικές, θα διεξαχθούν την Τετάρτη 31 Μαίου 2023 και την Πέμπτη 1η Ιουνίου 2023 στο ξενοδοχείο Τιτάνια.

Θα ακολουθήσουν έγκαιρα σχετικές οδηγίες.

Μπορείτε να διαβάσετε την Πρόσκληση για τη Γενική Συνέλευση της ΠΕΔΜΕΔΕ   και για τη Γενική Συνέλευση  του Τμήματος Εταιρειών της Ένωσης