Η Εγκύκλιος 31/2013 της Δ/νσης Δ13 του Υπουργείου Υποδομών διευκρινίζει τις προϋποθέσεις για να λάβουν έγκριση τα μηχανήματα έργων.

Εδώ η Εγκύκλιος 31