Δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 3051 Β/2014 η Κοινή Υπουργική Απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας με την οποία τροποποιείται προγενέστερη απόφασή τους με θέμα «Πρόγραμμα επιχορήγησης επιχειρήσεων για την πρόσληψη 5.000 ανέργων ηλικίας 25-66 ετών.»

Πλέον σκοπός του προγράμματος είναι η επιχορήγηση επιχειρήσεων για την πρόσληψη 11.000 ανέργων, ηλικίας 25-66 ετών, σε ιδιωτικές επιχειρήσεις και γενικά σε εργοδότες του ιδιωτικού τομέα που ασκούν οικονομική δραστηριότητα.