για την πληρωμή των ασφαλίστρων αποφάσισε το ΔΣ του ΕΤΑΑ με  βάση εισήγηση που υπέβαλαν οι κ.κ. Γιάννης Γαμβρίλης, Πρόεδρος ΤΣΜΕΔΕ, Θεόδωρος Βασιλείου & Γεώργιος  Λαζαρόπουλος, εκπρόσωποι ΠΕΔΜΕΔΕ και Παναγιώτα Μιχαηλίδη- Κοκκαλιάρη.