Η Ένωση απέστειλε διαμαρτυρία στη Διεύθυνση ΠΕ.ΧΩ.ΣΧ της Αποκεντρωμένης  Διοίκησης  Αττικής η οποία την 3 Ιουνίου 2014 πρόκειται να δημοπρατήσει έργο προϋπολογισμού 790.000 ευρώ σύμφωνα με τις διατάξεις του Κανονισμού περί Προμηθειών Δημοσίου και όχι των δημοσίων έργων