Με τη συμμετοχή της ΠΕΔΜΕΔΕ πραγματοποιήθηκε στις 27 Ιανουαρίου 2023, η 2η τεχνική συνάντηση των εταίρων του έργου Building Matters «Mitigating climate change transition risks of the construction the sector through building capacity in sustainable building Materials»

Το έργο έχει ως στόχο  την ανάπτυξη πράσινων δεξιοτήτων στον τομέα των βιώσιμων δομικών υλικών, μέσω της εισαγωγής καινοτόμων προγραμμάτων σπουδών και μαθησιακών πρακτικών προσαρμοσμένων στις ανάγκες των εκπαιδευομένων και σύμφωνα με την New European Bauhaus initiative.

Η συνάντηση ήταν υβριδική δίδοντας τη δυνατότητα σε όλους τους εταίρους να συμμετάσχουν με τον πιο πρόσφορο τρόπο.