Κατέληξε πρόσφατα η διαπραγμάτευση στην Ευρωπαϊκή Κοινότητα σχετικά με τις υποδομές του προγράμματος “Συνδέοντας την Ευρώπη” ύψους 29.3δις ευρώ και πρόκειται να τεθεί στην έγκριση του Ευρωκοινοβουλίου εντός μηνός.
Τα κυριότερα σημεία είναι τα εξής:

– Τα 23.1 δις αφορούν υποδομές μεταφορών, από τα οποία τα 10 δις θα μεταφερθούν από το Ταμείο Συνοχής και θα δοθούν στις χώρες στο βαθμό που ήδη αυτό προβλέπεται.
– Τα 5.1 δις αφορούν δράσεις στον τομέα της ενέργειας
– Το 1 δις για τις τηλεπικοινωνίες
Η συνεισφορά της Ε.Ε. ανέρχεται σε ποσοστό από 20 έως 85% του προϋπολογισμού των έργων,  ενώ για την Ελλάδα το ποσοστό φθάνει στο 80-85%.
Το 80% της συνολικής επένδυσης θα συγκεντρωθεί στην εγκεκριμένη λίστα έργων, στα οποια περιλαμβάνονται και έργα Ελληνικού ενδιαφέροντος. Μερικά ήδη εγκεκριμένα έργα είναι :
– Η ολοκλήρωση του ΠΑΘΕ-Σόφια-Βουκουρέστι
– Ο σιδηροδρομικός άξονας Αθήνα – Σόφια – Πράγα
– Ο σιδηροδρομικός άξονας Δυτ. Πελοποννήσου – Ηπείρου (Καλαμάτα ως Ηγουμενίτσα και Κοζάνη)
– Βελτίωση υποδομών θαλάσσιων μεταφορών
Η ακριβής κατανομή θα γίνει ανάλογα και με τις χρηματοδοτικές προτεραιότητες κάθε κράτους.
Η χρηματοδότηση του λοιπού ποσού για ορισμένα επιλεγμένα έργα θα γίνει και με Ομόλογα Έργων. Στα ήδη εγκεκριμένα τέτοια δεν υπάρχουν έργα Ελληνικού ενδιαφέροντος.
Για τα 10δις του “Ταμείου Συνοχής”, απο το 2016 η κατανομή πια δεν θα γίνεται ανάλογα με την κατανομή της διακρατικής συμφωνίας. Σε θέματα ΦΠΑ η χρηματοδότηση θα υπάγεται στις ρυθμίσεις του Συνοχής συνολικά (όχι μόνο τα 10), και άρα σε αρκετές περιπτώσεις το ΦΠΑ που δεν επιστρέφεται θα είναι απολήψιμο (eligible). 
Περισσότερα εδώ :  http://ec.europa.eu/bepa/pdf/cef_brochure.pdf