Η Εγκύκλιος 29/2013 της Δ/νσης Μητρώων και Τεχνικών Επαγγελμάτων (Δ15) του Υπουργείου Υποδομών επισημαίνει τις κυριότερες αλλαγές που επήλθαν μετά την τροποποίηση της Υπουργικής Απόφασης για την ενημερότητα πτυχίου.

Εδώ η Εγκύκλιος 29/2013.