Δημοσιεύτηκαν στο ΦΕΚ 2832 Β/2014 οι ΠΟΛ 1232 και 1231/ 2014 του Υπουργείου Οικονομικών που αφορούν στη διαδικασία χορήγησης μειώσεων και εκπτώσεων επί του Ενιαίου Φόρου Ιδιοκτησίας Ακινήτων (ΕΝΦΙΑ).