Η Διεύθυνση Ασφάλισης – Εσόδων του ΙΚΑ με έγγραφό της δίδει νέα παράταση στην προθεσμία  υποβολής Α.Π.Δ .για τη μισθολογική περίοδο 12/2013 και 1/2014 μέχρι την 28-03-2014