Με την εγκύκλιο 27/2014 η Διεύθυνση Νομοθετικού Συντονισμού  του Υπουργείου Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων ενημερώνει για τη δημοσίευση στο ΦΕΚ 3198 Β/2014 της υπουργικής απόφασης περί αποφαινομένων και γνωμοδοτούντων οργάνων της Γενικής Γραμματείας Υποδομών του Υπουργείου κατά την ανάθεση και εκτέλεση συμβάσεων μελετών και συναφών υπηρεσιών