Σύμφωνα με την ΠΟΛ.1215/2013 παρατείνεται η προθεσμία ηλεκρονικής υποβολής της δήλωσης στοιχείων ακινήτων φυσικών προσώπων (Ε9) έτους 2013 μέχρι και την 27η Σεπτεμβρίου 2013.

Εδώ η ΠΟΛ.1215/2013