Δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 2605Β’/15-10-2013 η απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής με θέμα ”Διαδικασία έγκρισης και απιτούμενα δικαιολογητικά για εργασίες για τις οποίες απαιτείται Έγκριση Εργασιών Μικρής Κλίμακας”