Εκδόθηκε από την Γενική Γραμματεία Δημοσίων Έργων του ΥΠΟΜΕΔΙ η Εγκύκλιο 26/2013 με θέμα την παράταση ισχύος βεβαιώσεων εγγραφής στο Μ.Ε.Ε.Π σύμφωνα με το νόμο 4186/2013.

Εδώ η Εγκύκλιος.