Με την ΠΟΛ. 1110/2015 δίδεται παράταση της προθεσμίας υποβολής αίτησης για υπαγωγή στη ρύθμιση των φορολογικών χρεών προς το δημόσιο έως τις 26 Ιουνίου 2015.