Το ΕΣΠΑ άνοιξε προκήρυξη και ζητάει υποβολή προτάσεων για παρεμβάσεις δημιουργίας/βελτίωσης των χερσαίων ή/και των θαλάσσιων υποδομών σε επιβατικά κυρίως λιμάνια των νησιών της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου για εκσυγχρονισμό ή/και επέκταση των εγκαταστάσεών τους, με σκοπό την αναβάθμιση της λειτουργικότητάς τους και την αύξηση της δυναμικότητάς τους καθώς και για την ασφάλεια διακίνησης επιβατικού κοινού και εμπορευμάτων και την προστασία του θαλασσίου και λιμενικού περιβάλλοντος.

Η προκηρυξη θα ειναι ανοικτη ως 27-11-2013. Περισσότερα εδώ:  http://www.pepba.gr/blank-prosklhseis.htm?subaction=showfull&id=1381748472&archive=&start_from=&ucat=1&