Στις 15 και 16 Σεπτεμβρίου πραγματοποιήθηκε στη Valencia το Τελικό Συνέδριο – Final Conference του Erasmus+ Προγράμματος Tab4Building, όπου εταίρος είναι η ΠΕΔΜΕΔΕ.

Η δια ζώσης συνάντηση ολοκληρώθηκε με επιτυχία καθώς παρουσιάστηκαν τα τελικά αποτελέσματα του έργου και συζητήθηκαν οι δυνατότητες διεύρυνσης του αντίκτυπου του έργου στον Κατασκευαστικό κλάδο σε ευρωπαϊκό επίπεδο.

Το έργο Tab4Building πέτυχε τον στόχο του οι εκπαιδευόμενοι να γνωρίσουν τα πλαστικά ενισχυμένα με ίνες υλικά (FRP) σε βάθος, μέσω εκπαιδεύσεων που πραγματοποιήθηκαν τόσο στην Ελλάδα όσο και στην Σλοβενία και την Ισπανία.

Θυμίζουμε πως το έργο είχε ως  προτεραιότητα την συμβολή στην περιβαλλοντική βιωσιμότητα καθως τα FRPs υλικά μπορούν να βοηθήσουν στη βελτίωση του αποτυπώματος άνθρακα και του κύκλου ζωής των κτιρίων, λόγω των ιδιοτήτων τους.

Συγχαρητήρια σε όλους τους εταίρους για την ολοκλήρωση ενός καινοτόμου Προγράμματος που έχει αφήσει και ένα εκπαιδευτικό υλικό έτοιμο προς διάθεση.