Μέλη της Διοίκησης της Ένωσης, σε εφαρμογή του ψηφίσματος της  Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης  της 26-10-2011, προτίθενται να ματαιώσουν το διαγωνισμό της 23ης Ιουλίου 2013 για το έργο ” Ανακατασκευή διαφόρων οδών Δήμου Πεντέλης”, γιατί ο Δήμος ενώ οφείλει σε Εργολήπτες δημοπρατεί νέο έργο.

Η διαμαρτυρία της Ένωσης