Το Γραφείο Οικονομικών και Εμπορικών Υποθέσεων της Πρεσβείας της Ελλάδας στο Κίεβο κοινοποίηση στην Ένωση επιστολή με θέμα “Προκήρυξη σύμβασης έργου για την κατασκευή παρακαμπτηρίων οδών στην Ουκρανία – Αιτήσεις έως 22 Οκτωβρίου 2013”.

Εδώ η επιστολή.