Οι Υπουργοί Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας και Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής εξέδωσαν απόφαση, που δημοσιεύτηκε στο  ΦΕΚ 2138 Β/2014, που αφορά , εκτός των άλλων, και στις πρότυπες περιβαλλοντικές δεσμεύσεις για χώρους συγκέντρωσης και  διακίνησης παλαιών μετάλλων ή προσωρινής συγκέντρωσης οχημάτων τέλους κύκλου ζωής καθώς και στους χώρους αποθήκευσης και διακίνησης οικοδομικών υλικών, που περιλαμβάνουν τη διακίνηση χύδην υλικών (άμμος, χαλίκι κ.λ.π.)