Την ένταξη 6 έργων φορέων της Τοπικής Αυτοδιοίκησης και νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου στο πρόγραμμα «Βιοκλιματικές Αναβαθμίσεις Δημόσιων Ανοιχτών Χώρων», προώθησε το υπουργείο Περιβάλλοντος, τα οποία χρηματοδοτούνται από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη 2007-2013 (ΕΠΠΕΡΑΑ), συνολικού προϋπολογισμού 21,4 εκατ. ευρώ και 405 συνολικά θέσεων εργασίας που δημιουργούνται κατά τη διάρκεια υλοποίησής τους.

Πρόκειται για τους δήμους: Ήλιδας (με 4,8 εκατ. ευρώ), Ρεθύμνης (με 4,3 εκατ. ευρώ), Τανάγρας (με 3 εκατ. ευρώ), Χαλκιδέων (1,3 εκατ. ευρώ) το δήμο Μοσχάτου -Ταύρου με 4,6 εκατ. ευρώ και το ΤΕΙ Πειραιά με 3,3 εκατ. ευρώ.

Πηγή : Ημερησία