Αρμοδιότητες Οικονομικής Επιτροπής Δήμων και Περιφερειών, καθορισμός κατώτατου μισθού και άλλες διατάξεις-ΦΕΚ 12 Α/2023

Στο πλαίσιο  της υποχρέωσης της  διοίκησης προς συμμόρφωση στις δικαστικές αποφάσεις και δεδομένου ότι με υπ’ αρ. 2377/2022 απόφαση Ολομέλειας του Συμβουλίου Επικρατείας θεωρήθηκε αντισυνταγματική η μεταφορά σημαντικού οικονομικού αντικειμένου αρμοδιοτήτων του δημοτικού συμβουλίου στην  οικονομική επιτροπή των Δήμων  και του Περιφερειακού  Συμβουλίου στην Οικονομική Επιτροπή των Περιφερειών βάσει των ν. 4623/2019 (Α’134) και 4625/2019…

3rd Transnational meeting of DIGICVET project in Liege

Στις 18 και 19 Ιανουαρίου  πραγματοποιήθηκε με επιτυχία η τρίτη τεχνική συνάντηση του Ευρωπαϊκού προγράμματος DIGICVET στην Λιέγη με τη συμμετοχή της ΠΕΔΜΕΔΕ. Κατά τη διάρκεια της συνάντησης αναλύθηκε η πρόοδος που σημειώθηκε τους προηγούμενους μήνες αφενός ως προς τη ανάπτυξη του εκπαιδευτικού υλικού του προγράμματος και  αφετέρου ως προς την δημιουργία της νέας εκπαιδευτικής…

Απόφαση της ΑΑΔΕ προσδιορίζει τον τύπο και το περιεχόμενο της βεβαίωσης αποδοχών, αμοιβών, μερισμάτων και τόκων.

Τύπος και περιεχόμενο της βεβαίωσης αποδοχών ή συντάξεων, της βεβαίωσης των αμοιβών από επιχειρηματική δραστηριότητα και της βεβαίω ης εισοδημάτων από μερίσματα, τόκους, δικαιώματα καθώς και υποβολή αυτών με τη χρήση ηλεκτρονικής μεθόδου επικοινωνίας μέσω διαδικτύου για το φορολογικό έτος 2022 είναι ο τίτλος της απόφασης του Δοικητή της ΑΑΔΕ που δημοσειύτηκε στο ΦΕΚ 220…